САЩ  КОНСУМИРА 25 % ОТ СВЕТОВНАТА ЕНЕРГИЙНА МОЩНОСТ.

 

 

 

СИБИР ПРИТЕЖАВА 25 % ОТ ГОРИТЕ В СВЕТА.